1B.A.M.S. – 75 Seats
2M.D. – 1)Kyachikitsa : 6 seats
2)Rog Nidan and Vikruti Vigyan : 3 seats
3Ph.D. – 1) Kayachikitsa – 06 seats
2) Rognidan Vikriti Vigynan – 05 seats
3) Rasshashtra & Bhaishjya Kalpana – 03 seats