College Departments

 1. SAMHITA SIDDHANT
 2. RACHANA SHARIR
 3. KRIYA SHARIR
 4. DRAVYAGUNA
 5. SWASTHVRITTA
 6. AGADTANTRA V.A.
 7. ROGNIDAN EVAM VIKRITI VIGYAN
 8. RASSHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA
 9. PRASUTITANTRA STRIROG
 10. SHALYATANTRA
 11. KAYACHIKITSA
 12. SHALAKYATANTRA
 13. KAUMARBHRITYA
 14. PANCHAKARMA
Developed by- Pcube Technologies